Αυτός είναι ο όμιλος που θα αγωνιστούν
Αναλυτικά οι ενώσεις:
8ος ΟΜΙΛΟΣ: ΕΠΣ Αθηνών
ΕΠΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΕΠΣ ΧΙΟΥ, ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ,
ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ, ΕΠΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.