Ο Χαραυγιακός διοργανώνει ένα ενδιαφέρον  Καλοκαιρινό Camp. αναλυτικά η  παρακάτω. αφίσα με τα τλ. επικοινωνίας.